Zij maakten succesvol gebruik van OCD Opleidingen

Reviews

 • Jouw eigen persoonlijke trainer
 • Altijd een locatie bij jou in de buurt of bij jou op kantoor
 • Effectief en snel leren: jij kiest de data, tijden en de lesfrequentie
Informatie aanvragen

Projectmatig Werken

Een project is een klus met een duidelijk begin en eindpunt en projectmatig werken is om die klus op een gestructureerde manier aan te pakken. Er zijn vijf aandachtspunten die belangrijk zijn voordat er aan een project kan worden gewerkt:

 1. Hoe betrokken is de opdrachtgever?
 2. Is de opdrachtomschrijving duidelijk?
 3. Hoe competent is de projectleider?
 4. Hoe gemotiveerd zijn de projectmedewerkers?
 5. Is er een projectplan en hoe realistisch is dit plan?

Betrokkenheid van opdrachtgever

De betrokkenheid van de opdrachtgever heeft te maken met verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Voor een project moet er iemand zijn die beslist of het project uiteindelijk een succes is.

Om die betrokkenheid van de opdrachtgever te peilen kunnen de volgende vragen worden beantwoord:

 1. Is de opdrachtgever bekend?
 2. Wie is de opdrachtgever?
 3. Wat is het doel van de opdrachtgever voor dit project?
 4. Hoeveel tijd heeft hij/zij beschikbaar voor het project?

Indien deze vragen helder zijn beantwoord is het duidelijk wie de opdrachtgever is en hoe betrokken hij/zij is bij het project.

Hoe duidelijk is de opdrachtomschrijving?

Het is ontzettend belangrijk om de opdrachtomschrijving zo gedetailleerd mogelijk gedefinieerd te hebben want wanneer dit niet zo is kan dit veel onnodige middelen verspillen (tijd & geld).

Krijg de opdrachtomschrijving zo concreet mogelijk met behulp van de volgende vragen:

 • Is de omschrijving zoals deze nu staat gedefinieerd volledig genoeg?
 • Wat is het doel van de opdracht?
 • Wanneer is het klaar?
 • Wanneer moet het af?
 • Wat is de doelgroep?

Als laatst moet de waarom vraag veel worden herhaald. Het komt nog wel eens voor dat een project helemaal niet nodig is wanneer doorgevraagd wordt naar de reden.

Hoe competent en betrokken is de projectleider?

Degene die het project moet leiden is eindverantwoordelijk over het resultaat. Het is belangrijk dat deze persoon of personen een gestructureerde manier van werken kunnen hanteren en enige leiderschap ervaring hebben.

https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

Hoe gemotiveerd en competent zijn de projectmedewerkers?

Elke medewerker in het project krijgt vaak zijn eigen verantwoordelijk. Vaak is het daarom handig om een divers team te hebben met elk een andere specialiteit. Ga na aan het begin van het project wat voor specialisten nodig zijn. Daarnaast is het ook belangrijk dat de medewerkers van de projectgroep ook tijd beschikbaar krijgen om aan het project te werken. Als het iets extra’s is terwijl ze er geen tijd voor hebben, zal de motivatie van de medewerkers niet hoog zijn.

Projectplan

De laatste vraag vooraf aan een project is of er een projectplan is en of deze realistisch is. Om dat te controleren is het belangrijk om na te gaan wat gezette doelstellingen zijn en hoeveel tijd er beschikbaar is om deze doelstellingen te behalen. Indien er historische gegevens zijn kan beredeneerd worden of dit haalbaar is aan de hand van die gegevens. Zijn die er niet moet het worden geschat en is het belangrijk om een nulmeting te doen waarin wordt gecontroleerd wat resultaten zijn in een kortere tijdsperiode. Op basis van de nulmeting kunnen betere schattingen gemaakt worden.

Wat staat in een projectplan:

Opdrachtomschrijving

De volledige opdrachtomschrijving van het project. Wat is de bedoeling?

Resultaatdefinitie

De resultaatdefinitie is het eindpunt van het project. Wat zijn specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden doelstellingen en resultaten?

Randvoorwaarden

In de randvoorwaarden wordt het project gekaderd. Waar moet het project aan voldoen? Voorbeelden van randvoorwaarden:

 • De grootte van de regio waarin het project wordt uitgevoerd.
 • Het aantal betrokken medewerkers / bedrijven.
 • De hoeveelheid informatie.
 • Welke informatie gebruikt wordt.

Beheersplannen

Plannen met betrekking tot geld, tijd, organisatie en informatie.

Activiteitenplanning

De globale planning van het project.

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/projectplan
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/schriftelijk/modellen/projectplan

Methodes voor projectmatig werken

Projectmatig werken kan op meerdere manieren en er is al veel theorieën over geschreven.

populaire methodes zijn;

PMP/PMI/PMBOK

PMP staat voor Project Management Professional, PMI voor Project Management Institute en PMBOK betekent Project Management Body of Knowledge. PMI heeft een systeem (PMP) waarvan de kennis beschreven staat in het PMBOK. Zo zit het. De termen worden vaak door elkaar en bij elkaar gebruikt. PMP is een uitgebreid programma met diploma’s voor projectleiders op verschillende niveau’s en met verschillende specialisaties (bv. specialiseren in planning of specialiseren in Agile). Het PMI heeft een Amerikaanse oorsprong en is met name ontwikkeld voor en door de bouwindustrie. Alhoewel PMI nu breder wordt toegepast is dat nog terug te vinden in de stijl.

Veel informatie over PMP is te vinden op: https://www.greycampus.com/opencampus/project-management-professional/

IPMA

De International Project Management Association (IPMA) is net als de PMI een internationale methode voor project management. IPMA focust zich echter meer op de zachte kant van project management dan de PMI die zich meer op de harde kant focust.

De officielë website van de IPMA: https://www.ipma.world/

Prince2

Prince2 is een manier voor projectmanagement wat veel wordt toegepast in grote ICT organisaties. Het is een ontzettend uitgebreide omschrijving die allemaal verschillende processen gesegmenteerd. De zachte kant wordt vrijwel helemaal weggelaten.

https://www.prince2.com/uk

Agile

Agile is een iteratieve manier van project management. De genoemde methodes hiervoor zijn voornamelijk gebaseerd op de watervalmethode waarbij er aan het begin een plan wordt gemaakt die uitgevoerd wordt en aan het einde er één grote oplevering is. Agile heeft elke week/maand een inlevermoment voor een deel van het project om zo de opdrachtgever zoveel mogelijk te betrekken bij het proces. Vooral voor bijvoorbeeld software bedrijven is Agile een groot succes omdat de opdrachtgevers vaak niet precies weten wat ze willen.


Wegwijzer voor verschillende methodieken van projectmanagement

Gebruikte bronnen

Gratis intake gesprek
Vraag een gratis intakegesprek aan en krijg een persoonlijk management leeradvies.

** Na aanvraag nemen wij telefonisch contact met u op om kennis te maken.

Wat anderen over ons zeggen

  Reviews