Max € 12.500 per project

esf regeling

 • Jouw eigen persoonlijke trainer
 • Altijd een locatie bij jou in de buurt of bij jou op kantoor
 • Effectief en snel leren: jij kiest de data, tijden en de lesfrequentie
Informatie aanvragen

Rekenvoorbeeld:
Stel, je start een project in het kader van de bevordering van duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, of het opzetten van een gestructureerde leeromgeving.
1. Bruto trajectkosten € 25,000,00
2. Subsidie (50%) € 12.500,00
3. Netto trajectkosten € 12.500,00

NB: Op basis van een rekenmodel kunnen wij per situatie een nauwkeurige berekening maken.

Wat
Projecten die onder de subsidieregeling vallen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit. Ook initiatieven om de interne en externe arbeidsmobiliteit te versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. Verder komen onderzoeken in aanmerking die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van de organisatie van het werk. Voor het derde aanvraagtijdvak zijn de thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen:
 • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Waarvoor
De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen, waarmee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie ontvangen voor de inhuurkosten van een extern adviseur. In 2018 wordt de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid opnieuw opengesteld.

Voorwaarden

Subsidievoorwaarden ESF Duurzame Inzetbaarheid Om van de subsidieregeling gebruik te kunnen maken, moet de aanvrager minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, mag maximaal 12 maanden duren. Om aan te tonen dat werknemers actief en aantoonbaar betrokken worden bij het project dient in het advies of verslag te worden opgenomen hoe het personeel betrokken is (geweest). Let op: de in te schakelen sociale innovatie adviseur moet beschikken over drie persoonlijke referenties van verschillende opdrachtgevers. Vanzelfsprekend beschikken wij over adviseurs met de juiste referenties. Subsidiabele kosten en subsidiebedrag De directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Daarbij gaat het om:
 • Het opstellen van een advies met implementatieplan;
 • Het begeleiden bij het implementeren van een advies.
 • De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten.
 • Per aanvrager bedraagt de maximale subsidie € 12.500 bij een bedrag van € 25.000 aan subsidiabele projectkosten.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de subsidiabele projectkosten minimaal € 12.000 (exclusief btw) te bedragen.


Interesse?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende berekening of adviesgesprek. 
 

Ben je benieuwd welke training het beste bij je past?

  Waarom een training van OCD Opleidingen?

  • Jouw eigen persoonlijke trainer
  • 8.7 klantwaardering
  • Leren in kleine groepen of 1-op-1
  • Flexibel leren: jij kiest de data, tijden en de lesfrequentie
  • Altijd een locatie bij jou in de buurt of bij jou op kantoor
  • Effectief en snel leren: jij kiest de data, tijden en de lesfrequentie