Taaltoets Nederlands

powered by Typeform


Wil jij jouw Nederlandse taalniveau verbeteren?

Bekijk Nederlandse Taalcursus en Trainingen

Taaltest Nederlands

Een taaltest Nederlands is een handige en snelle manier om inzicht te krijgen in je huidige taalniveau. De test is geheel gratis en laat aan het eind zien op welke onderdelen je vaardig bent en op welke onderdelen je nog wel wat begeleiding nodig hebt. 

Hoe werkt onze Nederlandse taaltest?

Taalniveau´s zijn ingedeeld in verschillende niveau´s lopend van A tot C. De taaltest begint met 5 vragen op A1 niveau. Geef je 5 goede antwoorden? Dan ga je automatisch door naar niveau A2. Wanneer je ook de 5 vragen op A2 niveau goed hebt beantwoord ga je door naar B1. Na elk niveau ga je door naar een niveau hoger. Na A1 en A2 volgen B1, B2, C1 en C2. Wanneer je op C2 niveau zit kan je je volledig uitdrukken in de betreffende taal. Om een indicatie te geven van het niveau: ongeveer 75% van de Nederlanders schrijft op C1 niveau. Verder op de pagina gaan we dieper in op de verschillende taalniveau´s.

Tijdens de Nederlandse taaltest ga je dus elke keer een niveau hoger op het moment dat je alle vragen goed hebt. De test stopt uiteindelijk wanneer je te veel fouten maakt. Het niveau waar je op stopt is een indicatie van je taalniveau. 

Uitleg Nederlandse taalniveau´s

Wanneer de test stopt zie je meteen op welke niveau je zit. Wees er van bewust dat de test slechts een indicatie geeft. Voordat je bij ons een cursus Nederlands, cursus Nederlands NT2 of een spoedcursus Nederlands gaat volgen, gaan we een nieuwe test afnemen om een beter inzicht te krijgen. Leuk zo´n uitslag, maar wat betekenen de verschillende taalniveau´s eigenlijk?

A1-niveau | Beginner in Nederlandse taal

Schrijven

Basis formulieren invullen met persoonlijke gegevens of persoonlijke tekst op een kaart schrijven is geen probleem.

Luisteren

Wanneer er rustig wordt gesproken zijn gebruikelijke uitdrukkingen en makkelijke zinnen goed te verstaan.

Gesprekken voeren

Kan op vakantie korte gesprekken voeren in bijvoorbeeld een winkel of tijdens het inchecken in een hotel.

Lezen

Zinnen en woorden die vaak voorbij komen in het dagelijks leven, zoals op televisie of op het internet, kan goed begrepen worden.

Spreken

Kan zich tijdens gesprekken, met korte zinnen en losse woorden. uitleggen wat hij of zij bedoeld.

A2-niveau | Basiskennis Nederlandse taal

Luisteren

Kan in het buitenland de andere partij begrijpen door bepaalde woorden te herkennen.

Lezen

Kan belangrijke informatie in brochures tijdens vakanties voor excursies begrijpen.

Spreken

Kan in eenvoudige bewoording een klein gesprek aangaan over dingen die in het dagelijks leven gebeuren.

Gesprekken voeren

Kan gesprekken voeren met eenvoudige bewoordingen, vragen stellen aan de gesprekspartner en vragen beantwoorden over alledaagse dingen.

Schrijven

Kan in korte en eenvoudige bewoordingen brieven schrijven waarbij de strekking duidelijk is.

B1-niveau | Zelfstandig gebruik Nederlandse taal

Luisteren

Kan informatie uitingen over onderwerpen die veel voorkomen in het dagelijks begrijpen.

Lezen

Kan berichten over onderwerpen die veel voorkomen in het dagelijks leven op een redelijke manier begrijpen.

Spreken

Kan op een eenvoudige manier onderwerpen uit het eigen dagelijkse leven voordragen.

Gesprekken voeren

Kan vrij gemakkelijk aan een gesprek deelnemen over alledaagse onderwerpen en zaken regelen.

Schrijven

Kan op een begrijpelijke manier teksten schrijven over dingen die in het dagelijks leven gebeuren, waarbij de boodschap duidelijk is.

B2-niveau | Zeer goede beheersing Nederlandse taal

Luisteren

Kan moeilijke informatie begrijpen over onderwerpen die in het dagelijks leven en op het werk voorkomen. Kan goed gesprekken voeren over deze onderwerpen.

Lezen

Kan woorden en zinnen begrijpen waar persoonlijke interesse ligt, als ook op zakelijk vlak. Kan teksten goed begrijpen die binnen kennisgebied vallen.

Spreken

Heeft geen problemen gedetailleerde informatie te delen over onderwerpen waar interesse ligt. Zowel persoonlijk als op werkgebied.

Gesprekken voeren

Kan makkelijk deelnemen aan zowel informele als informele gesprekken die binnen kennis- en interessegebied vallen. Kan over deze onderwerpen discussies voeren.

Schrijven

Heeft geen probleem om kennis op een duidelijke manier op te schrijven over onderwerpen die vallen binnen eigen interessegebied en werk gerelateerd.

C1-niveau | Uitstekende beheersing Nederlandse taal

Luisteren

Heeft geen probleem om gesprekken te volgen en te begrijpen die buiten persoonlijke interesse- en werkgebied vallen. Begrijpt ook verschillende uitdrukkingen.

Lezen

Kan gedetailleerde, lange en moeilijke teksten begrijpen die vallen binnen persoonlijke interessegebied en vakgebied.

Spreken

Kan moeiteloos een gedetailleerde beschrijving geven van een complex onderwerp. Heeft daarnaast geen moeite om vloeiend over deze materie te presenteren.

Gesprekken voeren

Kan zich makkelijk en spontaan in moeilijke bewoording uitdrukken. Heeft geen moeite om te schakelen van onderwerp binnen een gesprek.

Schrijven

Kan goed onderbouwde teksten schrijven over ingewikkelde onderwerpen die zowel binnen als buiten interesse- en vakgebied vallen. Schrijft vrijwel zonder fouten.

C2-niveau | Vlekkeloze beheersing Nederlandse taal

Luisteren

Heeft geen moeite om alles duidelijk en exact te begrijpen.

Lezen

Kan zonder moeite informatie uit verschillende bronnen samenvatten en beargumenteren.

Spreken

Kan moeiteloos gesprekken aangaan en deze constructief laten verlopen, waarbij uitdrukkingen geen drempel zijn en nuances worden begrepen.

Gesprekken voeren

Kan gesprekken aangaan zonder enkele moeite waarbij het gesprek volledig wordt begrepen. Er wordt niet gezocht naar woorden.

Schrijven

Schrijft duidelijk, kan moeilijke woorden gebruiken, volgens de juiste spelling en grammatica. Kan dit ook indien de aandacht op iets anders is gericht.

Wil jij jouw niveau voor Nederlands eenvoudig verbeteren?

Bekijk Nederlandse Taalcursus en Trainingen