Taaltoets Duits

powered by Typeform


Wil jij jouw Duitse taalniveau verbeteren?

Bekijk Duitse Taalcursus en Trainingen

Taaltest Duits

Een taaltest Duits is een goede manier om te kijken op welk niveau je zit. Volgens het RVO is de handelsrelatie tussen Nederland en Duitsland een van grootste bilaterale handelsrelaties van Europa. Duitsland is verreweg het belangrijkste land waar wij handel mee drijven. Goed Duits spreken is daarom ook belangrijk voor een succesvolle handel. Waarschijnlijk spreek jij al een aardig woordje Duits of kan je je nog niet helemaal redden in Duits, het is goed om te kijken op welk niveau je nu daadwerkelijk zit. Een taaltest Duits is dan ook een handige manier om hier inzicht in te krijgen op welke onderdelen je vaardig bent en op welke onderdelen je nog het een en ander kan bijspijkeren.

Hoe werkt onze Duitse taaltoets?

Taal is verdeeld in verschillende niveau´s, lopend van A tot C. De taaltest begint met vragen op A1 niveau. Heb je 5 antwoorden goed dan ga je door naar A2 niveau. Heb je dit niveau ook succesvol afgesloten dan ga je door naar B1. Dit gaat zo verder totdat je te veel fouten maakt en de toets stopt. Wanneer de toets heb je een indicatie op welk niveau je zit. Deze test is puur gemaakt om een indicatie te geven. Tijdens een intakegesprek met een van onze begeleiders krijgen wij een indruk van de onderdelen waarin jij jezelf nog in kunt verbeteren. Samen stellen wij dan een persoonlijk leerplan op.

Uitleg Duitse taalniveau´s

Op het moment dat de taaltest Duits stopt heb je een indicatie op welk niveau je zit. Voordat je bijvoorbeeld een cursus Duits, spoedcursus Duits of een cursus technisch Duits gaat volgen nemen we een nieuwe test af. Samen met die test en een intakegesprek stellen we vervolgens een persoonlijk leerplan voor jou op.

A1-niveau | Beginner in Duitse taal

Schrijven

Kan formulieren invullen met persoonlijke gegevens en een korte tekst schrijven voor op een kaart.

Luisteren

Kan bekende uitdrukking en eenvoudige zinnen verstaan, mits er rustig en duidelijk wordt gesproken.

Gesprekken voeren

Kan gesprekken voeren wanneer hij of zij op vakantie is. Denk dan bijvoorbeeld aan het bezoeken van een bakkerij.

Lezen

Kan bekende woorden en zinnen lezen die veel voorkomen op televisie of op posters.

Spreken

Kan zich verstaanbaar maken met losse en korte woorden waarbij zinnen nog geen goede structuur hebben.

A2-niveau | Basiskennis Duitse taal

Luisteren

Kan de belangrijkste punten halen uit zinnen en belangrijke boodschappen indien er op een rustige manier wordt gesproken.

Lezen

Kan makkelijke teksten lezen en de belangrijkste informatie hier uit halen.

Spreken

Kan met eenvoudige woorden en zinnen uitleg geven over dagelijkse situaties.

Gesprekken voeren

Kan gesprekken voeren met eenvoudige bewoordingen, vragen stellen aan de gesprekspartner en vragen beantwoorden over alledaagse dingen.

Schrijven

Kan in korte en eenvoudige bewoordingen brieven schrijven waarbij de strekking duidelijk is.

B1-niveau | Zelfstandig gebruik Duitse taal

Luisteren

Kan informatie uitingen over onderwerpen die veel voorkomen in het dagelijks begrijpen.

Lezen

Kan berichten over onderwerpen die veel voorkomen in het dagelijks leven op een redelijke manier begrijpen.

Spreken

Kan op een eenvoudige manier onderwerpen uit het eigen dagelijkse leven voordragen.

Gesprekken voeren

Kan vrij gemakkelijk aan een gesprek deelnemen over alledaagse onderwerpen en zaken regelen.

Schrijven

Kan op een begrijpelijke manier teksten schrijven over dingen die in het dagelijks leven gebeuren, waarbij de boodschap duidelijk is.

B2-niveau | Zeer goede beheersing Duitse taal

Luisteren

Kan moeilijke informatie begrijpen over onderwerpen die in het dagelijks leven en op het werk voorkomen. Kan goed gesprekken voeren over deze onderwerpen.

Lezen

Kan woorden en zinnen begrijpen waar persoonlijke interesse ligt, als ook op zakelijk vlak. Kan teksten goed begrijpen die binnen kennisgebied vallen.

Spreken

Heeft geen problemen gedetailleerde informatie te delen over onderwerpen waar interesse ligt. Zowel persoonlijk als op werkgebied.

Gesprekken voeren

Kan makkelijk deelnemen aan zowel informele als informele gesprekken die binnen kennis- en interessegebied vallen. Kan over deze onderwerpen discussies voeren.

Schrijven

Heeft geen probleem om kennis op een duidelijke manier op te schrijven over onderwerpen die vallen binnen eigen interessegebied en werk gerelateerd.

C1-niveau | Uitstekende beheersing Duitse taal

Luisteren

Heeft geen probleem om gesprekken te volgen en te begrijpen die buiten persoonlijke interesse- en werkgebied vallen. Begrijpt ook verschillende uitdrukkingen.

Lezen

Kan gedetailleerde, lange en moeilijke teksten begrijpen die vallen binnen persoonlijke interessegebied en vakgebied.

Spreken

Kan moeiteloos een gedetailleerde beschrijving geven van een complex onderwerp. Heeft daarnaast geen moeite om vloeiend over deze materie te presenteren.

Gesprekken voeren

Kan zich makkelijk en spontaan in moeilijke bewoording uitdrukken. Heeft geen moeite om te schakelen van onderwerp binnen een gesprek.

Schrijven

Kan goed onderbouwde teksten schrijven over ingewikkelde onderwerpen die zowel binnen als buiten interesse- en vakgebied vallen. Schrijft vrijwel zonder fouten.

C2-niveau | Vlekkeloze beheersing Duitse taal

Luisteren

Heeft geen moeite om alles duidelijk en exact te begrijpen.

Lezen

Kan zonder moeite informatie uit verschillende bronnen samenvatten en beargumenteren.

Spreken

Kan moeiteloos gesprekken aangaan en deze constructief laten verlopen, waarbij uitdrukkingen geen drempel zijn en nuances worden begrepen.

Gesprekken voeren

Kan gesprekken aangaan zonder enkele moeite waarbij het gesprek volledig wordt begrepen. Er wordt niet gezocht naar woorden.

Schrijven

Schrijft duidelijk, kan moeilijke woorden gebruiken, volgens de juiste spelling en grammatica. Kan dit ook indien de aandacht op iets anders is gericht.

Wil jij jouw niveau voor Duitse eenvoudig verbeteren?

Bekijk Duitse Taalcursus en Trainingen