Via E-Learning naar Duurzame inzetbaarheid

Op dinsdag 14 januari 2020 om 11.00 uur exact schoof ik aan bij Hans Wessels en Maarten Kuiper van Sportbedrijf Deventer. Reden? De start van een samenwerking rondom het thema duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Sportbedrijf Deventer. Vanzelfsprekend weet ik niet van iedere opdracht de exacte startdatum en tijd, maar deze is blijven hangen omdat de uitdaging van het sportbedrijf en onze visie van de oplossing zo perfect op elkaar aansloten.

OCD Opleidingen

Hoe houden wij onze medewerkers up-to-date

Sportbedrijf Deventer zocht naar een manier om grip te krijgen op de aanwezige kennis bij medewerkers als het gaat om kritische bedrijfsprocessen. Ook binnen het sportbedrijf ziet men de systemen steeds sneller veranderen en de eisen aan het personeel stijgen. Zo wil het Keurmerk Veilig en Schoon, dat onlangs voor De Scheg en het Borgelerbad verlengd is, dat ze aan kunnen tonen dat medewerkers de benodigde kennis hebben. En dat kan prima met een online toetssysteem.

Hans Wessels

Als initiatiefnemer en kartrekker van dit project binnen Sportbedrijf Deventer is Hans mijn directe gesprekspartner, of beter gezegd onze directe gesprekspartner. Na de eerste verkennende gesprekken hebben we een gezamenlijk projectteam samengesteld met diverse medewerkers uit beide organisaties.

Hans Wessels
Hans is nu ruim 23 jaar in dienst als Manager HRM binnen sportbedrijf Deventer en de grote aanjager van dit project. Het up-to-date houden van medewerkers is een opgave op zich, maar is de afgelopen jaren wel steeds urgenter op de agenda gekomen. Door de strengere eisen die aan de branche worden opgelegd wordt er vaker en sneller een kennisupdate van deze medewerkers verwacht, aldus Hans.

Blijf bij de tijd

“Dat is dus een uitdaging”, legt Hans uit. “Gelukkig maken de digitale mogelijkheden die we tegenwoordig hebben het steeds makkelijker om hier in te voorzien. Via een mooie e-learning tool gaan wij onze medewerkers in de komende jaren, stelselmatig een kennis-check aanbieden. Op die manier houden we vinger aan de pols en kunnen we tijdig bijsturen als onverhoopt blijkt dat er medewerkers zijn die de boot dreigen te missen.”

Hierbij snijdt het mes natuurlijk aan twee kanten. Het geeft de medewerkers binnen de organisatie rust om te weten dat het kennisniveau nog volledig op peil is en het geeft het management de mogelijkheid om al in een vroegtijdig stadium te signaleren als er onverwachte uitkomsten zijn.

Tot slot geeft het ons de kans om in de nabije toekomst ook het updaten van deze kennis via e-learning vorm te geven. Hiervoor denken we aan een proces van Test-Train-Toets. De medewerker test zijn kennis, traint zichzelf op ontbrekende onderdelen en sluit het proces af met een toets om zijn kennis te borgen. We denken hierbij aan de mogelijkheden van micro learnings om te trainen. De leerstof wordt beknopt en visueel in brokjes van enkele minuten aangeboden. Eenvoudig inpasbaar in de werkdag. Een mooie win-win voor iedereen, vindt Hans.

Daag jezelf uit

Binnen OCD Opleidingen werken wij en leveren wij onze diensten conform dit motto. Dit geldt voor deze opdracht natuurlijk net zo. De uitdaging in dit project zit hem, zoals zo vaak, in het vastleggen en omzetten van de kennis die binnen de organisatie beschikbaar is naar een vorm die voor iedere deelnemer toegankelijk is.

Hiervoor maken wij gebruik van de zogenaamde inhoudsdeskundigen. Dit zijn medewerkers van Sportbedrijf Deventer die alles weten over een bepaald proces. Door deze te koppelen aan onze onderwijskundige kunnen we de bedrijfsspecifieke kennis omzetten in didactisch, overdraagbare kennis.

Het hele proces berust op maatwerk. Het vraagt om flexibiliteit en vertrouwen, maar bovenal om plezier en samenwerking om samen de klus te klaren. We zien vaak een levenslange samenwerking ontstaan vanuit dit soort inhoudelijke projecten.

Auteur

Micha te Wieske is na zijn studie HRM aan de AMA in Deventer gestart met het organiseren van bedrijfstrainingen op het gebied van talen zoal Engels en Duits en diverse Microsoft trainingen met onder andere Sharepoint en Excel. En, zoals je van een moderne opleider mag verwachten, zijn wij ook volop bezig met digitaal leren, oftewel e-learning.

Micha te Wieske
Datum: Deventer 7 april 2021