Groei en expansie, de zomerstop, de inzet van jouw expertise bij verlengingen en meer!

Beste trainer!

Met het oog op de aankomende lunchsessies willen we jullie graag weer meenemen in de laatste ontwikkelingen bij OCD Opleidingen. Zo ben je vooraf alweer up to date en kan je tijdens de sessies of in ander contact met OCD Opleidingen je vragen stellen!  

Naast leuke nieuwtjes ook 2 belangrijke onderwerpen in deze nieuwsbrief: de zomerstop periode voor 2024 en verlengingen. Beide onderwerpen waarin we graag met jullie samen optrekken. 

 

Would you like to read this newsletter in English? Please click here.

 

Groei en expansie: meer trainers, kennispartner voor bedrijven en een pilot in Vlaanderen! 

Toename trainers 

We zijn trots om te melden dat we het afgelopen jaar opnieuw een flinke groei hebben doorgemaakt. Ons team is versterkt met een groot aantal nieuwe, enthousiaste taaltrainers. Daardoor kunnen we onze klanten nog meer flexibiliteit en expertise bieden. 

Pilot in Vlaanderen

We zijn ook erg enthousiast over onze eerste stappen in Vlaanderen. We zien een toenemende vraag naar onze taaltrainingen in België en we zijn dan ook blij dat we nu ook daar onze diensten kunnen aanbieden. We zijn momenteel een pilot aan het draaien met taaltrainingen in Vlaanderen en zullen jullie op de hoogte houden van de resultaten hiervan.

Kennispartner voor bedrijven 

Steeds meer bedrijven zien OCD Opleidingen als een waardevolle kennispartner op het gebied van taal- en Microsoft trainingen. We worden gevraagd om advies over interculturele communicatie, online taaltrainingen en we verzorgen steeds meer incompany groepstrainingen. 

Incompany groepstrainingen in trek 

De vraag naar incompany groepstrainingen is de afgelopen maanden sterk gestegen. We bieden deze trainingen aan op maat van de behoeften van de klant, waardoor ze optimaal aansluiten op de leerdoelen van de medewerkers.  

Zo heb je recent op onze LinkedIn-pagina kunnen lezen over de incompany trainingen die we bij Vetipak in Noord-Brabant hebben mogen organiseren.  

Wil je hier meer over weten? Of heb je veel ervaring met het vormgeven van incompany trainingen en wil je graag meedenken? Meld je vooral bij ons!

 

De zomerperiode bij OCD Opleidingen 

Zoals ieder jaar houdt OCD Opleidingen ook in deze zomer weer een zogenaamde zomerstop voor de trainingen die via ons worden gegeven. In dit item even kort op een rij wat dit betekent en wanneer de periode begint en eindigt.   

We zien in de zomerperiode dat het rustiger is omdat ook veel cursisten op vakantie zijn. Daarnaast zijn veel leden van ons team ook aan de schoolvakanties gebonden en dus hebben we een minimale bezetting tijdens een aantal weken.  

Wanneer is de zomerstop?

Dit jaar houden we de zomerstop in week 31, 32 en 33. Hiermee dekken we voor de regio Midden Nederland de gehele de bouwvak periode af en voor een groot deel die van Noord en Zuid Nederland. 

Tijdens de zomerstop geven we in de regel géén trainingen omdat we in die weken zeer beperkt kunnen ondersteunen wanneer dat nodig is.  

Voorbereiding op deze periode

We realiseren ons ook dat voor sommige trainingen het wel wenselijk is om door te gaan in deze periode. Het kan ook betekenen dat de planning voor een training moet worden aangepast. Om dit allemaal goed voor te kunnen bereiden vragen we je om vast samen met je projectregisseur te bespreken of en zo ja welke trainingen aangepast moeten worden.  

Het uitgangspunt is dus dat er geen trainingen zijn in de periode 29 juli t/m 18 augustus 2024. Vragen? Neem contact op met de projectregisseur van jouw trainingen om samen te overleggen. 

 

Jouw expertise bij verlenging trainingen

We willen jullie graag betrekken bij het adviseren van cursisten over het verlengen van hun trainingen. Jij als trainer bent immers de expert en kunt het beste inschatten of een verlenging wenselijk en nodig is om de doelen van de cursist te realiseren. We willen jullie vragen om hierin ook de samenwerking met je projectregisseur aan te gaan.  

Factoren om te wegen bij verlenging 

Bij het adviseren over verlenging kun je rekening houden met de vorderingen van de cursist, de gestelde leerdoelen en hun motivatie. 

Een verlenging van de training biedt de cursist meerdere voordelen. Zo hebben ze meer tijd om hun vaardigheden te oefenen en te verbeteren, meer kans om de gestelde leerdoelen te behalen. 

Jij, als expert, geeft aan hoeveel lesuren er nog nodig zijn. Dit hoeft dan ook niet het aantal te zijn waarmee jij en de cursist zijn gestart. 

Verlenging: prettig voor jou en effectief voor de cursist 

Een verlenging van de training betekent ook dat je langer met de cursist kunt werken. Dit kan prettig zijn, omdat je zo een betere band kunt opbouwen en hen gerichter kunt helpen bij het behalen van hun doelen. Daarnaast help je niet alleen de cursist, maar ook jezelf door extra werk te genereren en ervoor te zorgen dat de cursist een effectieve training volgt. 

Bespreken met projectregisseur 

Als je adviseert om de training te verlengen, bespreek dit dan gerust met de betrokken projectregisseur. De projectregisseur kan je helpen door mee te denken en zal zorgdragen voor de opvolging hierin, zoals het opstellen van de offerte en verdere sales afhandeling.  

 

Certificering: Trots op ons Cedeo-keurmerk 

We zijn erg trots op ons behaalde Cedeo-keurmerk. Dit keurmerk staat garant voor de kwaliteit van onze taaltrainingen en toont aan dat we voldoen aan strenge eisen op het gebied van klanttevredenheid, continuïteit en deskundigheid. Dit jaar gaan we bovendien aan de slag met de her-certificering voor de NRTO, waarmee we onze hoge kwaliteitsstandaard willen blijven onderstrepen. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Tijdens de aankomende lunchsessies gaan we dieper in op deze thema's en is er gelegenheid om vragen te stellen. Ben je niet bij de lunchsessies en heb je wel vragen of wil je iets kwijt? Neem vooral contact met ons op! 

We hopen jullie snel weer te zien! 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team van OCD Opleidingen